ผู้บริหารกองกิจการนิสิต
วันพุธที่ 18 กันยายน 2019 เวลา 14:45 น.  นายวิชาญ  วงษ์สังข์

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 618505

บทความวิจัยและผลงาน


 นางสาวธาริณี สุขจิตต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 618503


นางสาววารุณี  ก้วยไข่มุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 618502


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2021 เวลา 18:01 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> บุคลากร