ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การให้บริการและสวัสดิการหอพักนิสิต ประจำปี 2564 707
2 การจัดโครงการและการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคในสถานการณ์โควิด-19 ประจำปี 2564 808
3 ปฏิทินโครงการบริจาคโลหิต 2565 1131
4 รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตพิเศษ 829
5 สถิติจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ม.ค. - มี.ค. 65 836
6 นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. 1030
7 ขอเชิญ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิสิต เพื่อพัฒนาการให้บริการ 1026
8 รับสมัครนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565 970
9 12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564 1094
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการขอเข่าพื้นที่ ประกอบการร้านค้าเครื่องซักผ้า ภายใต้การดูแลของกองกิจการนิสิต 928
11 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 866
12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 1771
13 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 1057
14 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 1955
15 KU GREEN DORM 1015
16 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 910
17 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 629
18 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 848
19 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 3733
20 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 2976
21 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 852
22 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 865
23 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 1493
24 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 771
25 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 628
26 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 623
27 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 1079
28 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 103335
29 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 521
30 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 552
31 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 547
32 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 957
33 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 540
34 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 690
35 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 624
36 From KU Heart to Health 300
37 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 1391
38 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 276
39 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 1835
40 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 269
41 บันทึกจากอธิการบดี 277
42 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 3674
43 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 800
44 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 1820
45 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 1714
46 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 330
47 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 1734
48 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 561
49 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 1833
50 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 1789
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก