ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การให้บริการและสวัสดิการหอพักนิสิต ประจำปี 2564 580
2 การจัดโครงการและการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคในสถานการณ์โควิด-19 ประจำปี 2564 745
3 ปฏิทินโครงการบริจาคโลหิต 2565 973
4 รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตพิเศษ 752
5 สถิติจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ม.ค. - มี.ค. 65 755
6 นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. 955
7 ขอเชิญ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิสิต เพื่อพัฒนาการให้บริการ 949
8 รับสมัครนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565 900
9 12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564 982
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการขอเข่าพื้นที่ ประกอบการร้านค้าเครื่องซักผ้า ภายใต้การดูแลของกองกิจการนิสิต 864
11 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 804
12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 1665
13 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 988
14 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 1892
15 KU GREEN DORM 951
16 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 849
17 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 608
18 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 805
19 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 3627
20 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 2869
21 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 818
22 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 846
23 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 1477
24 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 751
25 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 609
26 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 607
27 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 1059
28 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 103317
29 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 497
30 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 525
31 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 532
32 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 938
33 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 519
34 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 656
35 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 603
36 From KU Heart to Health 282
37 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 1374
38 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 260
39 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 1744
40 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 254
41 บันทึกจากอธิการบดี 260
42 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 3653
43 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 784
44 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 1731
45 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 1625
46 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 311
47 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 1578
48 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 541
49 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 1812
50 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 1683
51 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 406
52 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 396
53 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 477
54 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 549
55 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 338
56 Creative KU 387
57 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 307
58 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 741
59 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 424
60 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 505
61 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 429
62 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 747
63 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 4078
64 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 677
65 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 380
66 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 467
67 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 990
68 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 1174
69 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 515
70 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 526
71 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 377
72 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 378
73 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 426
74 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 458
75 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 709
76 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 510
77 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 498
78 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 608
79 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 603
80 KU HAPPY PLACE CENTER 2847
81 โครงการ K&U Together 822
82 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 489
83 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 513
84 KUnity 910
85 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 611
86 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 792
87 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 676
88 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 7182
89 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 1057
90 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 585
91 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 744
92 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 772
93 การแต่งกาย 758
94 บริการกองกิจการนิสิต 705
95 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 5245


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์